SEA FESTIVAL // ŚWIĘTO MORZA

Dni Morza to święto ludzi związanych z morzem, obchodzone niemal w każdym nadmorskim mieście. Szczególnie uroczysty charakter mają obchody w Gdyni.
Poniżej kilka migawek z Dni tegorocznych.
Z okrętu Muzeum "Błyskawica" oddano 5 salw armatnich. //
Sea Festival is a celebration of the people  living and working on the sea. 
Holiday Festival is celebrated in nearly every coastal city. Most spectacular character have  Gdynia Sea Days celebrations.
Five gun salute have been shot by warship "Błyskawica".
 

 


 


Na "Darze Pomorza" można było porozmawiać z matkami chrzestnymi statków "Indus" - Janiną Szymczak, "Passat" - Barbarą Krzyżańską, "Zefir" - Jadwigą Bielecką //
The Godmothers  of vessels "Indus", "Passat" and "Zefir" on the board of fregate "Dar Pomorza -
 


 


Była też rzadka okazja do zwiedzenia "Daru Młodzieży" i rozmowy z kadetami Akademii Morskiej //
It was also very rare opportunity to enter the board of "Dar Młodzieży" and to talk with cadets of the Maritime Academy.
Przewodnicy gdańskiego koła PTTK Dni Morza świętowali nad Martwą Wisłą // The group of PTTK Gdansk guides celebrated Sea Days on the bank of Dead Vistula River

  

 Głównym punktem programu było oczywiście plecienie wianków i "wrzucanie ich do falującej wody"//
The highlight according to the old tradition was, of course making the wreaths and "throwing them into the rippling water"