THE SHORT HISTORY OF GDAŃSK / KILKA SŁÓW O GDAŃSKU

 

IN THE DOWN OF GDANSK/GDANSK POMERANIA HISTORY

1. The remains of settler's life go back to the Later Stone Age (2500-1700) B.C.
2. In the Bronze Age (1700 - 650 B.C.) people from the circle of Lusatian culture lived here.
3.The culture created in the Iron Age (650 - 500 B.C.) was named by the scientific investigators the Early Proto-slavic culture of Eastern Pomerania .
The discovered box graves took pattern by Etruscan ones.
4. In the Roman Period Oksywie culture was formed on the territory.
Gdansk Bay was known in that time as Venedian Bay and the merchants from the South of Europe were coming to the Baltic coast in search for amber.
Their way was called "The Amber Route".
Arab coins were found in Swiety Wojciech, Orunia and Przymorze.
The cementaries from the Roman period and even earlier was discovered in Oksywie and Oliva.
5. The art of writing in that time was known to few people only therefore it's not so easy to find written records concerning the history of the beginning of the first and last Millenium.
In 966 Ibrahim ibn Jakub, Jew from Tortoza, travelled to the Middle Europe and described the Slavonic countries in Dagome Iudex.
The original document got lost but his relation was quoted in 1066 by Arab geographer al - Bekri.
6. The first written reference to the city of Gdansk named urb-Gyddanyzc (what means the city situated on the bank of Gdania river) was found in Jan Kanapariusz chronicle "Vita sancti Adalberti" ("The life of Saint Wojciech") published in Rome.
7. Until XIII century West and East Pomerania were the separate Duchies bordered with the Polish State under Piasts, but the part of Eastern/Gdansk Pomerania belonged to Bishopric of Kuyavia (in the Piast Kingdom).8. After the death of the last Duke of Pomerania - Msciwoj II, according to the Agreement concluded in 1282 as well as his last will, Gdansk Pomerania became the part of Poland under the reign of Przemysl II who used a title "rex Poloniae et dux Pomeranorum".

Przemysl II was the nephew of the Great Duke of Pomerania - Swietopelk who reigned 1217 - 1266.
The daughter of Przemysl II married the Czech King Waclaw II and thus the Czech influnce enriched the Pomeranian culture.
____________________________________________________________
GDAŃSK
jest miastem do którego chociaż raz przyjechać warto!
Oficjalnie urodziny datuje się na rok 997, rok przyjęcia chrześcijaństwa przez liczne rzesze Gdańszczan.
W ciągu ponad 1000 letniej historii miasto leżało w granicach księstw pomorskich, państwa polskiego, było w strefie wpływów Krzyżaków, w niewoli pruskiej.
Gdańsk miał dwukrotnie status Wolnego Miasta. W czasach napoleońskich i po I wojnie światowej
Miasto było atakowane przez plemiona pogańskich Prusów, Krzyżaków, Brandenburczyków, Rosjan, Szwedów, Niemców.
Atakiem na Westerplatte i Pocztę Polską w Gdańsku oraz na Oksywie rozpoczęły się działania, które zapoczątkowały II wojnę światową.
W Gdańsku narodził się ruch "Solidarności".
W Gdańsku wyznawali swoją wiarę katolicy, luteranie, kalwini, ewangelicy, anglikanie, mennonici, Żydzi, prawosławni.
Kontakty handlowe Gdańszczan z południową Europą i dalsze ("bursztynowy szlak"), wielu miastami Polski, miastami związkowymi Hanzy, Królewcem, Niderlandami, Anglią, Wenecją znalazły odbicie w architekturze, sztuce, nauce.
W Gdańsku urodzili się i pracowali wielki astronom Jan Heweliusz, fizyk Gabriel Fahrenheit, filozof Artur Schopenhauer, laureaci nagrody Nobla Lech Wałęsa i Gunter Grass, skrzypek Konstanty Andrzej Kulka.
Gdańsk z perłą uzdrowisk Sopotem oraz nowoczesną Gdynią tworzą jednolity organizm miejski zwany Trójmiastem.
Położone od zachodu na krawędzi Wysoczyzny Gdańskiej, otoczone pokrytymi lasami, wzgórzami morenowymi Trójmiasto, jest miejscem, w którym oprócz zwiedzania można pospacerować po prawdziwym lesie, pojeździć na rowerze a w zimie pobiegać na nartach.
Warto chociażby raz odwiedzić i Gdańsk i Sopot i Gdynię.
Jednym słowem TRÓJMIASTO.
 
Zapraszam.

Gdansk - the town of the Solidarity Movement. UNESCO World Heritage List.
From the chronicle: „Today is 23rd anniversary of the signing of the agreement between the government and the Interfactory Strike Committee in Gdansk Shipyard in 1980 . Today it was announced that 2 wooden tables with 21 requirements of striking workers will be placed on the UNESCO World Heritage List”....
W 23 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych ogłoszono, że 2 drewniane tablice z 21 postulatami ze strajku w Stoczni Gdańskiej z sierpnia 1980, znajdą się na liście światowego dziedzictwa UNESCO "Pamięć Świata".