EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE // EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI

 Zdjęcie
Visiting the Centre during the final stage of building
//
Zwiedzanie Centrum w trakcie szkolenia przewodnickiego
 Zdjęcie
View from the Solidarity Square
//
Widok z Placu Solidarności
 Zdjęcie
Toast with glass of cider at the end of the guide schooling and my guiding certificate
// Mój certyfikat przewodnika po ECS i toast lampką cydru na zakończenie kursu przewodnickiego
 Zdjęcie
Podczas szkolenia. Z prawej. Plakat żądający przywrócenia do pracy Annę Walentynowicz.
// During the guide training. From the right the poster demaning the reinstatement of Anna Walentynowicz to work in the Shipyard
 Suwnicę na ktorej pracowała Anna Walentynowic, biurko Jacka Kuronia, podziemne drukarki i wiele innych ciekawych eksponatów można zobaczyć na  wystawie muzealnej.
Sercem nowego budynku jest wystawa dedykowana historii ruchu Solidarność oraz zmianom jakie zaszły w Europie pod wpływem tego ruchu.
Czynna jest też biblioteka, czytelnia, czytelnia i archiwum, mediateka.

//
Crane on of which worked Anna Walentynowic, desk of  Jacek Kuron, underground printers and many other interesting objects can be seen at the museum exhibition.
The heart of the new building is an exhibition dedicated to the history of the Solidarity movement and the changes that have taken place in Europe under the influence of this movement.  You can also use the library collection, reading room, reading room archives and media library.
 Zdjęcie
Joanna Duda Gwiazda i Andrzej Gwiazda, działacze opozycji w czasach PRL. Andrzej Gwiazda jeden z założycieli Wolnych Związkow Zawodowych, członek prezydium MKS w czasie strajków sierpniowych w Stoczni im. Lenina w Gdańsku. //

Andrzej Gwiazda, the prominent opposition leader, one of the founders of the Free Trade Unions,  Member of the Presiding Committee duirng the Strike at Lenin Shipyard  in Gdańsk in August 1980 with wife Joanna Duda Gwiazda who was also the activist of the communist oposition.
 Zdjęcie
Wodowanie Europejskiego Centrum Solidarności (ECS)30.08.2014. Wywiady. Na zdjęciu gornym z lewej słynna tramwajarka Henryka Krzywonos // The launching of the European Solidarity Center  (ECS) on 30th August 2014. Interviews. On the upper photo from the left the famous tram driver Henryka Krzywonos
 Zdjęcie
Przed Bramą Nr 2 Stoczni
//
In front of the historic Shipyard's Gate  before ECS launching

 Zdjęcie
Przed wodowaniem. Na zdjęciach m.in. Adam Bujak, Tadeusz Aziewicz, Ryszard Soyka // Before ECS launching. On the photo among others: Adam Bujak, Tadeusz Aziewicz, Ryszard Soyka

 Zdjęcie
W oczekiwaniu na wodowanie ECS. W środku w kapeluszu Robert, spiker Solidarności w czasie strajków sierpniowych.
//
Waiting for ECS launching. In the middle in the hat Robert, speaker during the strikes in August
Zdjęcie
Andrzej Wajda i Lech Wałęsa.
//
Andrzej Wajda, film director  and Oscar Prize  and Lech Wałęsa 
Zdjęcie 
Zdj. górne: Lech Wałęsa, Basil Kerski, Krystyna Zachwatowicz.
dolne: Jacek Merkel, Janusz Lewandowski //
Upper photo: Lech Wałęsa, Basil Kerski, Krystyna Zachwatowicz; lower photo: Jacek Merkel and Janusz Lewandowski

 Zdjęcie
z lewej zdj. dolne /from the left: Jan Kozlowski
Zdjęcie 
Zdj. górne: w środku Tadeusz Fiszbach. Zdj. dolne:  Bogdan Lis //
Upper photo: Tadeusz Fiszbach, the secretar y of the local communist party who was the member of the government party during the negotiations in August  in Lenin Shipyard. The lower photo in the middle: Bogdan Lis the prominent activist of the Free Union Solidarność
 Zdjęcie
Zdj. górne: Przed wodowaniem przed Bramą Stoczni, m.in. ambasador USA w Warszawie  pan Stephen Mull i Henryk Wujec. Zdj. dolne Na pierwszym planie z lewej Jerzy Borowczak uczestnik strajków i inicjator strajku w 1988 r. // Upper photo: Before the ECS launching at the gate of Gdansk Shipyard, among others  US ambassador  in Warsaw Mr. Stephen Mull and oppositionist Henryk Wujec. The lower photo: Jerzy Borowczak the worker and participant of the strikes in Gdańsk Shipyard and initiator of strikes in 1988
 Zdjęcie
Zdj. dolne: Hanna Suchocka // Lower photo:  Hanna Suchocka the prime minister 1992-1993
 Zdjęcie
Przemawia Lech Wałęsa
Lech Wałęsa speech
 Zdjęcie
Zdj. gorne z prawej: Jerzy Borowczak, z lewej: Marszalek Województwa Pomorskiego  Mieczysław Struk. Zdj. dolne, z prawej Bogdan Borusewicz, działacz opozycji w PRL, Marszałek Senatu
Upper photo from the left: Jerzy Borowczak, from the right:  Marshal of Pomeranian Voivodship Mieczyslaw Struk. Lower photo, from the left Bogdan Borusewicz, the prominent activist of the communist oppostion, the Marshal of Senate
 Zdjęcie
Moja ulubiona dziennikarka Barbara Szczepuła // My favourite journalist Barbara Szczepuła.
Zdjęcie
Między oczekującymi na wodowanie ECS wypatrzyłam Jacka Fedorowicza // Among people waiting for ECS launching I saw Jacek Fedorowicz, satirist and comunist opposiitonist 
Zdjęcie 
Niestety, mimo posiadania wejściówki na spotkanie z Jackiem Fedorowiczem nie mogłam w tym spotkaniu wziąć udziału ale pan Jacek do mojej wejściówki, na otarcie łez dodał swój autograf. // My entrance ticket to the meeting with Jacek Fedorowicz with his autograph
 Zdjęcie
Wózek akumulatorowy z którego przemawial Lech Wałęsa, Pawel Adamowicz i Basil Kerski // The battery trolley  on which stood Lech Wałęsa, Pawel Adamowicz and Basil Kerski having their speech
Zdjęcie 
Pzremawia Lech Wałęsa //
Lech Wałęsa speech.
Zdjęcie

Każdy fotoreporter chciał być jak najbliżej przemawiających. Na zdj. gornym z prawej Maciej Kosycarz
//
Every photojournalist wanted to make the best photo the of the famous  people having the speech from battery  trolley
 Zdjęcie
Z prawej: Paweł Adamowicz, Basil kerski, Lech Wałęsa
From the right: Paweł Adamowicz, Basil Kerski, Lech Wałęsa
Zdjęcie
Wodowanie buteką cydru. Zgromadzeni na Placu Solidarności trzymają linę zwalniającą butelkę z cydrem. // The launching of the ECS. The gathered on The Solidarity Square people keep the rope releasing the bottle with cider.
Zdjęcie
Otwieranie Bramy Stoczni
//
The opening of the Shipyard Gate 
 Zdjęcie
 Zdjęcie
Wchodzenie po wodowaniu do budynku ECS
//
The entering ECS after launching
 Zdjęcie
 Zdjęcie
z prawej/from the right: Edmund Wittbrodt, Marek Ponikowski, Tadeusz Aziewicz
Zdjęcie 
na zdjęciach m.in. /on the photos among others: Maciej Mazur TVN i Hanna Suchocka
 Zdjęcie
Również Kaszubi byli obecni podczas wodowania // One of the Kashubs  in ECS
 Zdjęcie
zdj. górne/upper photo: popularny i lubiany dziennikarz Jacek Żochowski // the popular journalist Jacek Żochowski
 Zdjęcie
Zdj. gorne / Bogdan Lis działacz Solidarności // upper photo in the middle: Bogdan Lis the activist of the Solidarity movement
 Zdjęcie
Zdjęcie
 
 Zdjęcie

 Zdjęcie
 Zdjęcie
Uroczystość podpisania aktu erekcyjnegoEuropejskiego Centrum Solidarności 31 sierpień 2005 r.
...." W XXV rocznicę podpisania w Gdańsku Porozumień Sierpniowych, które utorowały drogę do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", pierwszej niezawisłej od reżimu komunistycznego organizacji związkowej za żelazną kurtyną, a zarazem wielkiego ruchu obywatelskiego, który otworzyl Polsce oraz narodom Europy Środkowej i Wschodniej drogę do wolności i demokracji a także walnie przyczynił się do prawdziwego zjednoczenia Europy".....

Zdjęcie Zdjęcie
Plac Solidarności 31.08.2005. Uroczystości podpisania Aktu Erekcyjnego. Lech Wałęsa i Donald Tusk. // The Solidarity Square on 31st August 2005. During the ceremony of the signing of the Erection Act of ECS.


Zdjęcie 
Wiktor Juszczenko na uroczystościach podpisania Aktu Erekcyjnego ECS
//
Wiktor Juszczenko on Solidarity Square during the celebration of the signing of the Erection Act of ECS
 Zdjęcie

Wspólne zdjęcie głów państw, szefów rządów i gości //

The photo of head of states and governments and guests taking part in the celebration and the signing of the Act

Zdjęcie Zdjęcie

Przemowienie José Manuel Durão Barroso podczas ceremonii podpisania Aktu i Jerzy Buzek na Placu Solidarności // José Manuel Durão Barroso speech during the ceremony  of the Signing the Erection Act and Jerzy Buzek  on Solidarity Square.
Zdjęcie
Leszek Moczulski na Placu Solidarności podczas ceremonii podpisania Aktu //
Leszek Moczulski PRL's opositionist on Solidarity Square during the signing the Act. ...."On the 25th Anniversary of the signing of the August Agreement in Gdańsk which paved the way for the establishment of the Inpependent Self-Governing Trade Union Solidarity - the first trade union organization behind the Iron Curtain independent of the communist regime, and a great civic movement, which launched Poland and other nations of Central and Eastern Europe on the path to freedom and democracy, and also crucially contributed to the true unification of Europe, recognizing the need to commemorate the pivotal role of Solidarity in the contemporary history of Poland, Europe and the world, we hereby express the will to establish the European Solidarity Center in Gdańsk".....
ZdjęcieTadeusz Mazowiecki the 1st Prime Minister in Free Poland on Solidarity Square 31.08.2005

 Zdjęcie
Na pierwszym planie z prawej: matka Solidarności Anna Walentynowicz w rozmowie z kapelanem Rodzin Katyńskichj ks. Zdzisławem Peszkowskim (z lewej) w kościele Mariackim w Gdańsku.
Oboje zginęli w katastrofie smoleńskiej //
From the right: The Mother of the Solidarity  Anna Walentynowicz talking to priest Zdzislaw Peszkowski the chaplain of The Association the Katyn's Families. The Katyn's  Family associaties the members of the officers families killed by the Sovietsat the beginning of the WWII in Katyn, Starobielsk, Ostaszów, Kozielsk
Both died in the crash close to Smolensk on 10th April 2010.
The picture was taken in St. Mary's Church.
Zdjęcie
Jan Rokita na Placu Solidarności podczas ceremonii podpisania Aktu //
Andrzej Rokita PRL's opositionist on Solidarity Square during the signing the Act. 


Brak komentarzy: